Tìm kiếm
Có 9.083 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THAN NúI HồNG - VVMI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV -CTCP

Mã số thuế: 0100100015-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY THAN KHáNH HòA - VVMI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0100100015-024 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hùng
Địa chỉ: Xóm Cao Sơn 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi Nhánh Vật Tư Thái Nguyên Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Thiết Bị Toàn Bộ

Mã số thuế: 0100100336-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY ĐIệN LựC THáI NGUYêN � CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-006 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Dương
Địa chỉ: Số 31, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN - CôNG TY KINH DOANH THAN BắC THáI

Mã số thuế: 0100100689-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kiện Toàn
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Công Ty Công Nghiệp Hoá Chất Mỏ Việt Bắc

Mã số thuế: 0100101072-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Giang
Địa chỉ: Số 9A, đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ THáI NGUYêN-CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ-VINACOMIN

Mã số thuế: 0100101072-032 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Giang
Địa chỉ: Số 9A, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY LâM NGHIệP THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100102012-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Đoan
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

Mã số thuế: 0100102421-005 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Bình
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Nhà máy Cơ khí 19/5 Chi nhánh tổng công ty khoáng sản - VINACOMIN - Công ty TNHH một thành viên

Mã số thuế: 0100103087-010 - Người đại diện pháp luật: Mạc Ngọc Bách
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHè VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI THáI NGUYêN - VINATEA THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100103915-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nhà máy chè Định Hoá

Mã số thuế: 0100103986-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sự
Địa chỉ: Phố quán vuông 2, xã Trung hội., , Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VICEM THươNG MạI XI MăNG TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100105694-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Giang
Địa chỉ: Số 56, đường Phú Xá, Tổ 8, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VậT LIệU ĐIệN Và Cơ KHí THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100106634-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ích Hoàng
Địa chỉ: 234A/1 đường Cách mạng tháng Tám, tổ 22, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU HFC TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100108159-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Quế Hương
Địa chỉ: Số nhà 68A, tổ 4, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100108656-029 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Tuyên
Địa chỉ: Khu dân cư số 9, Tổ 16, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh công ty xây dựng và phát triển công nghệ mới

Mã số thuế: 0100108737-009 - Người đại diện pháp luật: Chu Hồng Uyên
Địa chỉ: Số 141 - tổ 18B - phường Túc Duyên., , Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

VIETTEL THáI NGUYêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIêÊP -VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-028 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quân
Địa chỉ: Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Công ty bảo hiểm Pjico Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100110768-022 - Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Hữu
Địa chỉ: Số 289 đường cách mạng tháng tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100111948-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên