Tìm kiếm
Có 8.320 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100101072-018 - Người đại diện pháp luật: Ngô Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Gò Tre, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Nghĩa Bình

Mã số thuế: 0100105052-009 - Người đại diện pháp luật: Cao Minh Hỷ
Địa chỉ: Ga Quảng Ngãi, đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG XâY DựNG Hà NộI - Xí NGHIệP Bê TôNG QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100106296-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ: KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

TRUNG TâM THí NGHIệM Và KIểM ĐịNH XâY DựNG QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100107123-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đại
Địa chỉ: Số: 02 - Trương Quang Giao, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VINACONTROL DUNG QUấT

Mã số thuế: 0100107772-017 - Người đại diện pháp luật: Phùng Tấn Phú
Địa chỉ: Ngã ba khách sạn Đức Long, thôn Đông Bình, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100108656-028 - Người đại diện pháp luật: Võ Quang Bình
Địa chỉ: Số 141/26 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Công Ty Thành An 119 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Thành An - Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0100108663-007 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Hiếu
Địa chỉ: Lô 5-Khu Đô thị VạnTường, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

VIETTEL QUảNG NGãI - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-046 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thương
Địa chỉ: Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Công Ty Bảo Hiểm Pjico Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100110768-021 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 168- Trương Định, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Trung tâm Phát hành sách Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100111289-004 - Người đại diện pháp luật: võ đáng
Địa chỉ: 534 Quang Trung, , Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100111715-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 56 - Phạm Văn Đồng, , Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100111948-023 - Người đại diện pháp luật: Dương Anh Tuấn
Địa chỉ: 97 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100112437-030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Kiều
Địa chỉ: Số 345 Hùng vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH DUNG QUấT

Mã số thuế: 0100112437-063 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Linh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100150619-055 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phước
Địa chỉ: Số: 56-Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Dung Quất

Mã số thuế: 0100150619-196 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100230800-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Doanh
Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tôn (Nhà ở số PG1-01 và PG1-02), Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100233488-014 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoài Phong
Địa chỉ: Số: 289 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100283873-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Nhà khách T50, Số 168 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Hà THàNH � TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100363582-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quỳnh Anh
Địa chỉ: Mỹ Khê, Xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi