Tìm kiếm
Có 4.488 kết quả tìm kiếm
VIETTEL HậU GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-044 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Liêm
Địa chỉ: Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100111948-161 - Người đại diện pháp luật: Phạm Kế Anh
Địa chỉ: Số 59 đường 3/2, khu vực 2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-023 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Số 61 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100150619-076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duyệt
Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Tây Nam

Mã số thuế: 0100150619-116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thức
Địa chỉ: Số 16 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Vị Thanh

Mã số thuế: 0100150619-166 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khởi
Địa chỉ: Số 147, đường 3/2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100520429-044 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 298, Tỉnh lộ 931, Khu vực Bình Tân, Phường Vĩnh Tường, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CHI NHáNH TậP ĐOàN DầU KHí VIệT NAM - BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN LựC DầU KHí SôNG HậU 1

Mã số thuế: 0100681592-005 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hiền
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-017 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Quyền
Địa chỉ: Số 22 đường Võ Nguyên Giáp, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHụNG HIệP HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-394 - Người đại diện pháp luật: Bu�I Tha�Nh Nông
Địa chỉ: Số 588, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH CáI TắC HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-399 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Địa chỉ: Số 51, Quốc lộ 61, ấp Tân Phú A, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố Vị THANH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-400 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thuận
Địa chỉ: Số 55 đường 30/4, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố NGã BảY HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-401 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Nâu
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LONG Mỹ HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-405 - Người đại diện pháp luật: Hồng Minh Huấn
Địa chỉ: Số 31, đường 3/2, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH A HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-406 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Bình
Địa chỉ: Số 10-11, ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Vị THủY HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-407 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�N Thanh Ha�I
Địa chỉ: Số 11, đường Ngô Quốc Trị, ấp 3, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-408 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Hồng
Địa chỉ: Số 270 đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

MOBIFONE TỉNH HậU GIANG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-068 - Người đại diện pháp luật: Lưu Lê Phước Lộc
Địa chỉ: Số 20-22 Lý Tự Trọng, Khu Vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 0100695387-072 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Tây Sông Hậu, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Công ty Bảo Việt Hậu Giang

Mã số thuế: 0101527385-064 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 36, đường 1/5, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang