Tìm kiếm
Có 18.421 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN NGâN SơN

Mã số thuế: 0100100199 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 01, Đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY ĐIệN LựC BắC NINH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Kim
Địa chỉ: Số 308 Đường Lạc Long Quân, Phường Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà nội

Mã số thuế: 0100100551-001 - Người đại diện pháp luật: Chi nhánh công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà nội
Địa chỉ: 18 đường Nguyễn Du - phường Ninh xá, , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

NHà MáY QUY CHế Từ SơN

Mã số thuế: 0100100671-005 - Người đại diện pháp luật: Trương An Phúc
Địa chỉ: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY KINH DOANH THAN Hà BắC. CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100100689-011 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Phú
Địa chỉ: Số 26A Đường Hoàng Quốc Việt, Khu 1, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100100826-017 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thành Hưng
Địa chỉ: Km12 Quốc Lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ BắC NINH.

Mã số thuế: 0100101072-006 - Người đại diện pháp luật: Lương Đức Thái
Địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOAN Và DịCH Vụ Kỹ THUậT KHAI THáC Mỏ TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0100101266-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: Khu I, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Chi Nhánh Miền Bắc - Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0100101509-023 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Linh
Địa chỉ: Đường TS19 Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN RượU Và NướC GIảI KHáT Hà NộI TạI BắC NINH � NHà MáY RượU Hà NộI

Mã số thuế: 0100102245-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Hậu Cường
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY KHảO SáT Và XâY DựNG Số 15

Mã số thuế: 0100103175-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tình
Địa chỉ: Số 10 Phố Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV ĐT & PT NôNG NGHIệP Hà NộI - XN TAM THIêN MẫU

Mã số thuế: 0100103305-012 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trọng Thưa
Địa chỉ: Nông trường Tam Thiên Mẫu, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CN công ty CP đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ tại Bắc ninh

Mã số thuế: 0100105084-012 - Người đại diện pháp luật: Phùng Quang Thanh
Địa chỉ: Thôn Bồ Sơn xã Võ Cường, , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XE KHáCH Hà NộI - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 0100106017-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Huy Thông
Địa chỉ: Kiot số 13, Bến xe khách Quế Võ, Km10 - Quốc lộ 18, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Cơ KHí Và XâY DựNG Hà NộI

Mã số thuế: 0100106867-010 - Người đại diện pháp luật: Đặng Nam Huân
Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà VP Cty CP kính Viglacera Đáp Cầu, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CHI NHáNH XăNG DầU BắC NINH

Mã số thuế: 0100107564-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Điền
Địa chỉ: Khu Xuân ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Viglacera

Mã số thuế: 0100108173-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY XâY DựNG VIGLACERA

Mã số thuế: 0100108173-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traenco - Trung Tâm Tralacen

Mã số thuế: 0100108617-017 - Người đại diện pháp luật: Lưu Quốc Khánh
Địa chỉ: Số nhà 52, khu 1, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

VIETTEL BắC NINH-CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Phố Vũ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh