Tìm kiếm
Có 3.745 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THAN NA DươNG - VVMI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0100100015-017 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Lục
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGâN SơN TạI THàNH PHố LạNG SơN

Mã số thuế: 0100100199-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cần
Địa chỉ: Ngõ 3, đường Mỹ Sơn, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGâN SơN TạI HUYệN BắC SơN

Mã số thuế: 0100100199-009 - Người đại diện pháp luật: Hồ Chí Diên
Địa chỉ: Tiểu khu Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY ĐIệN LựC LạNG SơN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-013 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 109, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Trạm chế biến và kinh doanh than lạng sơn

Mã số thuế: 0100100689-048 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Phú
Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành - Phường Vĩnh Trại, , Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ LạNG SơN - TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN (TNHH

Mã số thuế: 0100101072-031 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Thành
Địa chỉ: Khu Đô thị N20, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VITRANIMEX TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100102735-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Long
Địa chỉ: Khu I - Cửa khẩu Tân Thanh, , Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - GA ĐồNG ĐăNG

Mã số thuế: 0100105052-012 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Khái
Địa chỉ: Tổ 04, khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt Tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100105207-014 - Người đại diện pháp luật: Chu Đình Tịnh
Địa chỉ: Ga Lạng Sơn, Đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Thiết Bị Đường Sắt Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100106031-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Đoàn
Địa chỉ: Số 45, khu Ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại I

Mã số thuế: 0100107451-002 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Bảy
Địa chỉ: ô 10 NKD 3, Khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinacontrol Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100107772-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ
Địa chỉ: Ngã 3 Phai Trần, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Dịch Vụ Hàng Không Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100108286-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Toàn
Địa chỉ: Số 25, đường Phan Bội Châu, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Y Tế VIệT NAM TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100108367-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số 22 đường Thanh Niên, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

VIETTEL LạNG SơN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Thơ
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Công ty Bảo hiểm PJICO Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100110768-020 - Người đại diện pháp luật: Đào Nam Hải
Địa chỉ: Số 129, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BCA - THăNG LONG TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100110856-020 - Người đại diện pháp luật: Da­ng xuan dung
Địa chỉ: Số 03B, đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100111948-007 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Công
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100112437-144 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Số 37, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100150619-019 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn ánh
Địa chỉ: Số 29, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn