Tìm kiếm
Có 6.623 kết quả tìm kiếm
VIETTEL Cà MAU- CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-021 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Kiên
Địa chỉ: Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Chi cục đăng kiểm Cà Mau

Mã số thuế: 0100109120-017 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Thi
Địa chỉ: QL63 ấp 5, xã An Xuyên, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty Bảo hiểm PJICO Cà Mau

Mã số thuế: 0100110768-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tèo
Địa chỉ: Số 291 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100111948-042 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 94,đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cà Mau

Mã số thuế: 0100112437-017 - Người đại diện pháp luật: Dương Du Minh
Địa chỉ: Số 07, đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100150619-052 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lực
Địa chỉ: Số 05A, đường An Dương Vương, Khóm 4, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đất Mũi

Mã số thuế: 0100150619-152 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Số 27, Ngô Quyền, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cà Mau

Mã số thuế: 0100230800-058 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Luân
Địa chỉ: Số 15A - 16A, đường Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Cà Mau

Mã số thuế: 0100233488-048 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Dũng
Địa chỉ: Số 44, Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100283873-087 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Liệt
Địa chỉ: Số 44-46, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0100520429-051 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 6/1, Lý Thường Kiệt, Khóm 5, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ban Quản Lý Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau

Mã số thuế: 0100681592-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô D, Khu CN Ngô Quyền, P1, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-211 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hải
Địa chỉ: Số 5, đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRầN VăN THờI Cà MAU

Mã số thuế: 0100686174-313 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhận
Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện U Minh Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-314 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Dũng
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Phú Tân Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-315 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Thắng
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Vàm, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thới Bình Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-316 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tòng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Năm Căn Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-317 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Hường
Địa chỉ: Số 1, đường Hùng Vương, khóm 1, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Cái Nước Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-318 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Số 7, đường 19/5, khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngọc Hiển Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-357 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Hận
Địa chỉ: ấp Kinh Ba, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau