Tìm kiếm
Có 3.629 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam - Công Ty Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Đăk Hà

Mã số thuế: 0100101509-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hòa Chính
Địa chỉ: Số nhà 09, Đường Chu Văn An, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM - CôNG TY Cà PHê ĐăK UY

Mã số thuế: 0100101509-019 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Huyền
Địa chỉ: Số nhà 92, Thôn Thống nhất, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Kon Tum

Ban điều hành dự án thuỷ điện Xe - Ca - Man 1

Mã số thuế: 0100105870-062 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trị
Địa chỉ: Khu vực cửa khẩu Bờ Y -, , Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

VIETTEL KON TUM - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-062 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Lành
Địa chỉ: Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0100111948-081 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cư
Địa chỉ: Số 655 Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0100112437-076 - Người đại diện pháp luật: Lê Tấn Lân
Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0100150619-048 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Quyền
Địa chỉ: Số nhà 01A, Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 0100686174-196 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Cầu
Địa chỉ: Số 88, đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐắK Tô KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-775 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Huệ
Địa chỉ: Số nhà 233, Đường Hùng Vương, Khối 8, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUYếT THắNG KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-776 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Lâm
Địa chỉ: Số nhà 77A, Đường Ngô Quyền, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KON RẫY KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-777 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Sa Thầy Kon Tum

Mã số thuế: 0100686174-778 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Hà
Địa chỉ: Số nhà 54, Đường Hùng Vương, Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUANG TRUNG KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-779 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hữu Điệp
Địa chỉ: Số nhà 798 (số cũ 71C), Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐắK Hà KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-780 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Đào
Địa chỉ: Số nhà 155, Đường Hùng Vương, TDP1, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăKGLEI KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-781 - Người đại diện pháp luật: Vi Hữu Trung
Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGọC HồI KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-782 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Hồng
Địa chỉ: Số nhà 04, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 1, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

MOBIFONE TỉNH KON TUM - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 7 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-120 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Thành
Địa chỉ: Số nhà 114, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 0100695387-045 - Người đại diện pháp luật: Lê Danh Thứ
Địa chỉ: 294- Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum

Mã số thuế: 0101382193-027 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Bảo
Địa chỉ: 84B Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Công ty Bảo Việt Kon Tum

Mã số thuế: 0101527385-030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Viết Khoa
Địa chỉ: 102 Ba Đình, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum