Tìm kiếm
Có 4.073 kết quả tìm kiếm
VIETTEL TRà VINH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-072 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nho
Địa chỉ: Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Chi Cục Đăng Kiểm Trà Vinh

Mã số thuế: 0100109120-046 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hải Yến
Địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đáng, F7, , Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Công ty bảo hiểm PJICO Trà Vinh

Mã số thuế: 0100110768-043 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 335, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100111948-045 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Bé Sáu
Địa chỉ: Số 38A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-031 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Số 83 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100112437-074 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 05 Lê Thánh Tôn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam-Chi Nhánh Trà Vinh

Mã số thuế: 0100112620-017 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Nhật Trường
Địa chỉ: 09-10, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Công Ty Mía Đường Trà Vinh - Tổng Công Ty Mía Đường I - Công Ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100114314-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100150619-062 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lâm
Địa chỉ: Số 2B, Lê Thánh Tôn, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI-CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100283873-121 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Cường
Địa chỉ: TRV-PG2-05, TRV-PG2-05A,TRV-PG2-06, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100520429-043 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 138, Quốc Lộ 53, ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-210 - Người đại diện pháp luật: Giang Văn Dũng
Địa chỉ: Số 138, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH Số 1 TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-665 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 85,87 đường Quang Trung, Khóm 9, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THị Xã DUYêN HảI TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-666 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Trúc
Địa chỉ: Số 133, Đường 2/9, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Cầu Ngang Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-669 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Nghĩa
Địa chỉ: Số 262 đường 3/2, Khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN TIểU CầN TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-670 - Người đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Mạo
Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THàNH PHố TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-679 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Phượng
Địa chỉ: Số 70-72, Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH Số 2 TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-680 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hậu
Địa chỉ: 28 Trần Phú, Khóm 4, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Trà Cú Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-681 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trung Hậu
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Cầu Kè Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-682 - Người đại diện pháp luật: Từ Bá Thoại
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh