Tìm kiếm
Có 15.265 kết quả tìm kiếm
Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - Chi Nhánh Tổng Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - Ctcp Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100102887-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Má
Địa chỉ: Km 52, quốc lộ 5A, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CN Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100102936-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bồ Nông, Xã Tuấn Việt, Huyện Kim Thành, Hải Dương

NHà MáY GIầY CHí LINH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIầY THăNG LONG

Mã số thuế: 0100103873-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bộ, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT Hà THáI HảI

Mã số thuế: 0100105052-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Vấn
Địa chỉ: Số 73 ngõ 2 đường Quan Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 12 - Xí NGHIệP XâY LắP Và KINH DOANH VậT Tư VậN TảI

Mã số thuế: 0100105140-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Thế Hệ
Địa chỉ: Số 133, phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Hải

Mã số thuế: 0100106264-039 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Hiền
Địa chỉ: 70 Quán Thánh, Bình Hàn, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam - Chi Nhánh Lilama Hải Dương

Mã số thuế: 0100106313-007 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hái
Địa chỉ: Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI HOàNG THạCH

Mã số thuế: 0100106352-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CN CôNG TY CP NGUYêN LIệU VIGLACERA TạI HảI DươNG - XN KHAI THáC SéT TRúC THôN VI

Mã số thuế: 0100106539-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hoài
Địa chỉ: Khu dân cư Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100107229-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Bẩm
Địa chỉ: Đường 17, thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG GTC TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100107388-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Quyến
Địa chỉ: Khu Chi Ngãi, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

SIêU THị INTIMEX HảI DươNG � CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX VIệT NAM TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100108039-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hương
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Hà THàNH TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100108529-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 360, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100108656-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Lô 87.1.17, Khu biệt thự Trường An, phía tây Nam Cường, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI THủY I TạI HảI DươNG - Xí NGHIệP THượNG TRà

Mã số thuế: 0100109000-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Khu Thượng Trà, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

VIETTEL HảI DươNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Dung
Địa chỉ: Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi cục đăng kiểm Hải Hưng

Mã số thuế: 0100109120-019 - Người đại diện pháp luật: Trương Việt Hà
Địa chỉ: 448- Nguyễn Lương Bằng - P Thanh Bình, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100109441-011 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 42 Phố Lê Chân, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Công ty bảo hiểm PJICO Hải Dương

Mã số thuế: 0100110768-030 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 273 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0100111948-014 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hải
Địa chỉ: Số 01, Đường Hồng Quang, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương