Tìm kiếm
Có 18.097 kết quả tìm kiếm
Khách sạn Phương Nam- Chi nhánh Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP

Mã số thuế: 0100100047-009 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Số 141 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Nam Bộ

Mã số thuế: 0100101072-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Xuân, , Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH TổNG CôNG TY TRựC THăNG VIệT NAM - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN - CôNG TY TRựC THăNG MIềN

Mã số thuế: 0100107966-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Long
Địa chỉ: Số 36 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm huấn luyện trực thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam

Mã số thuế: 0100107966-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Thiết
Địa chỉ: Số 36, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TâM HUấN LUYệN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY TRựC THăNG VIệT NAM-CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN

Mã số thuế: 0100107966-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: Số 36 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QUảN Lý Dự áN ĐầU Tư NHà MáY Sứ VIGLACERA Mỹ XUâN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quế
Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Sứ VIGLACERA Mỹ XUâN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA -CTCP

Mã số thuế: 0100108173-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI VũNG TàU

Mã số thuế: 0100108656-036 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thìn
Địa chỉ: 1 Lô D17 Khu nhà ở Vietubes-Khu thông tin II, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Xăng Dầu Quân Đội - Trạm Xăng Dầu 171

Mã số thuế: 0100108688-022 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Chung
Địa chỉ: 1447 đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

TRạM XăNG DầU BIêN PHòNG 172

Mã số thuế: 0100108688-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vân
Địa chỉ: 955A Phạm Hùng, Phường Phước Nguyên, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

VIETTEL Bà RịA VũNG TàU-CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-050 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khiêm
Địa chỉ: Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Cục Đăng Kiểm Số 9

Mã số thuế: 0100109120-008 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Duy
Địa chỉ: Số 102 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Bảo hiểm PJICO Vũng Tàu

Mã số thuế: 0100110768-023 - Người đại diện pháp luật: Công ty Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Số 70 đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA-VũNG TàU

Mã số thuế: 0100111948-043 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 10 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG Bà RịA - VũNG TàU - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-027 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Số 22, ấp Bắc 2, Xã Hòa Long, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VũNG TàU

Mã số thuế: 0100112437-005 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA

Mã số thuế: 0100112437-175 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Hương
Địa chỉ: Số 03 Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIXIL VIệT NAM TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0100113381-004 - Người đại diện pháp luật: Hiramoto Masahiko
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam Tại Vũng Tàu

Mã số thuế: 0100148391-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 155 Nguyễn Thái Học, phường 7, , Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CN Tổng Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam-Ban Đầu Tư Đóng Mới Và Mua Sắm Phương Tiện Nổi

Mã số thuế: 0100150577-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Cự Tân
Địa chỉ: Tầng 2 Petro Tower, 08 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu