Tìm kiếm
Có 8.948 kết quả tìm kiếm
Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn

Mã số thuế: 0100105870-010 - Người đại diện pháp luật: Mai Ngọc Hoàn
Địa chỉ: ấp Thanh Thuỷ, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

TRạM XăNG DầU Số 193

Mã số thuế: 0100108688-026 - Người đại diện pháp luật: Vương Đình Dung
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố Ninh Thành, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

VIETTEL BìNH PHướC - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-064 - Người đại diện pháp luật: Chu Hồng Quảng
Địa chỉ: Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Công ty bảo hiểm PJICO Bình Phước

Mã số thuế: 0100110768-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hải
Địa chỉ: Số nhà 19 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Cục Hải Quan Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 0100111715-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thành Lân
Địa chỉ: QL14, Phường Tân Bình, , Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100111948-072 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ninh Hoạt
Địa chỉ: 622 QL.14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100112437-157 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phát
Địa chỉ: Số 744 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100150619-057 - Người đại diện pháp luật: Hà Thiên Sơn
Địa chỉ: Số 737 quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100230800-073 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Nam
Địa chỉ: Một phần ngôi nhà tại thửa đất số 78A, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100283873-095 - Người đại diện pháp luật: Lê Liên Khoa
Địa chỉ: Thửa đất số 225, 226, tờ bản đồ số 45, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI MESA - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100520429-019 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-094 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Số 711, quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-290 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hòa
Địa chỉ: Số 1037 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐồNG PHú BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-291 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Đường ĐT.741, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LộC NINH TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-292 - Người đại diện pháp luật: Đinh Lệnh Quyền
Địa chỉ: Số 264, quốc lộ 13, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Bù ĐăNG BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-293 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thư
Địa chỉ: Quốc lộ 14, khu phố Hòa Đồng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đa Kia Bình Phước

Mã số thuế: 0100686174-302 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 64, thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâN THàNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-303 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 2268, quốc 14, Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LộC HIệP TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-304 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Số 52, ấp Hiệp Tam A, đường ĐT.748, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH ĐứC LIễU BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-305 - Người đại diện pháp luật: ưng Tấn Đạt
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước