Tìm kiếm
Có 30.691 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel - Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100100368-051 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hiếu
Địa chỉ: Số 67 Đường Ngô quyền - Phường Máy chai, , Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CôNG TY KINH DOANH THAN HảI PHòNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100100689-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Chí Trung
Địa chỉ: Số 105 Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT 1 TRUNG ươNG

Mã số thuế: 0100101611-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Km 9 Vật cách - Phường Quán toan, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội

Mã số thuế: 0100101682-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Hỏa
Địa chỉ: Số 25 Lương Khánh Thiện, , Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - KHáCH SạN LâM NGHIệP Đồ SơN

Mã số thuế: 0100102012-022 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 1, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Xuất Nhập Khẩu Hoá Chất Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100102414-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nghị
Địa chỉ: Số 3 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VITRANIMEX TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100102735-005 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Huy
Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THUỷ SảN Hà NộI - Xí NGHIệP GIAO NHậN THUỷ SảN XUấT KHẩU Hả

Mã số thuế: 0100102848-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Số 77 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU LâM SảN NAFORIMEX Hà NộI TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100103344-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Du
Địa chỉ: Số 6A Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi nhánh Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hoá chất tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100103520-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Số 1/70 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100103584-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 378 Lê Thánh Tông - Phường Máy chai, , Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - H34

Mã số thuế: 0100103827-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Vinh
Địa chỉ: Số 12 Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100103841-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Viện
Địa chỉ: Số 8 Đường Hà nội - Phường Sở dầu, , Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Sản Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100104066-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hải
Địa chỉ: Số 129-131, đường Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Tổng Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tại Thành Phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0100104468-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Địa chỉ: Tổng kho Thượng Lý, số 2 đường Hồng Bàng, Phường Trại Chuối, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG HảI VIệT NAM - CTCP TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100104595-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 282 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG HảI VIệT NAM - CTCP - CôNG TY KHO BãI VIMC HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100104595-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Toản
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 12 - Xí Nghiệp Sông Đà 12.4

Mã số thuế: 0100105140-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hồng
Địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 5, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100105207-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Kiên
Địa chỉ: Số 1/212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HàNG HảI ĐôNG Đô TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100105253-008 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Số 21 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng