Tìm kiếm
Có 4.810 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU Số 741 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-045 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Km 8B, đường Điện Biên Phủ, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

TRạM XăNG DầU Số 683 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-046 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

TRạM XăNG DầU Số 21 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-047 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Tân Vĩnh, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

TRạM XăNG DầU Số 27 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-048 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

VIETTEL QUảNG TRị - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-048 - Người đại diện pháp luật: Hồ Việt Hưng
Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Trị

Mã số thuế: 0100110768-040 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Linh
Địa chỉ: 63B Lý Thường Kiệt - Khu phố 2, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100111948-076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đính
Địa chỉ: 236 Hùng Vương, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG QUảNG TRị � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-017 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy Vinh
Địa chỉ: Số 20 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100112437-077 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

Mã số thuế: 0100150619-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hồng
Địa chỉ: 24 Hùng Vương, , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100233583-036 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Khánh
Địa chỉ: Số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100283873-056 - Người đại diện pháp luật: Võ Nhất Linh
Địa chỉ: Số 134 Quốc lộ 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100365621-026 - Người đại diện pháp luật: Phan Chánh Huy
Địa chỉ: Số 10 Hùng Vương, Khu phố 8, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH âU LạC TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0100516380-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM CHI NHáNH TỉNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-187 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thông
Địa chỉ: Số 01 đường Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-336 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Mai
Địa chỉ: Số 297 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LAO BảO QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-337 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Siêu
Địa chỉ: Số 05 Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HướNG HóA QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-338 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Tình
Địa chỉ: Km 63 Quốc Lộ 9, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CAM Lộ QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-339 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thiên An
Địa chỉ: Km 12 Quốc Lộ 9, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH LINH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-340 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Nhân
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị