Tìm kiếm
Có 11.243 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VIệN THUốC Lá TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0100100022-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY ĐIệN LựC BắC GIANG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Sơn
Địa chỉ: Số 22 đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm chế biến và kinh doanh than Bắc giang

Mã số thuế: 0100100689-017 - Người đại diện pháp luật: LƯu Ngọc Tân
Địa chỉ: 79 đường á Lữ - Trần Phú, , Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NHà MáY CHế BIếN NôNG SảN Và THựC PHẩM XUấT KHẩU BắC GIANG

Mã số thuế: 0100101682-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hồi
Địa chỉ: Thôn Trại Bắc, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh công ty Cổ phần dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Hạ Long- xí nghiệp dịch vụ tổng hợp Sông Cầu

Mã số thuế: 0100102950-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: thôn Chu Xá, xã Quang Châu, , Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XI MăNG LâM NGHIệP

Mã số thuế: 0100103471-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất Hà Bắc

Mã số thuế: 0100103827-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Doanh
Địa chỉ: Số 228, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Sản Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0100104066-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lanh
Địa chỉ: Số 102 đường Xương Giang, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP ôTô VIệT NAM - CTCP - NHà MáY ôTô ĐồNG VàNG I

Mã số thuế: 0100104429-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nam
Địa chỉ: Thôn Hoàng Mai, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT Hà LạNG

Mã số thuế: 0100105052-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Cao Thắng
Địa chỉ: Số 25, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Nhà Máy Vật Liệu Chịu Lửa Tam Tầng – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Chịu Lửa Viglacera Cầu Đuống

Mã số thuế: 0100106560-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Đức Trung
Địa chỉ: Thị trấn Nếnh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Bắc Giang .

Mã số thuế: 0100108430-005 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Khánh Vân
Địa chỉ: Số nhà 25 đường Đặng Thị Nho, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0100108656-012 - Người đại diện pháp luật: Hà Anh Thắng
Địa chỉ: Số 73-75 sau UBND phường Dĩnh kế, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

VIETTEL BắC GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hùng
Địa chỉ: Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Công ty bảo hiểm PJICO Bắc Giang

Mã số thuế: 0100110768-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thửa đất 80+81-N19, KDC mới số 1, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100111948-011 - Người đại diện pháp luật: THÂN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Số 45 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG BắC GIANG � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-010 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy Vinh
Địa chỉ: Số 34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0100112437-073 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Minh
Địa chỉ: Số 278 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0100112620-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Số 246, đường NGuyễn Thị Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0100150619-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoát
Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang